Пропусни навигацията.
Начало

СИС 2013

Тази страница е посветена на бланката "Сметка за изплатени суми 2013"

Вече е готова новата СИС 2013

От тука ще можете да смъквате последните версии на бланката.

Версия на СИС 2013 2f

Линк за изтегляне - zip архив
Линк за изтегляне - xls формат

Променените спрямо СИС 2013 1f са:

--- Добавено е карето ВНИМАНИЕ съгласно новопубликуваната бланка в сайта на НАП от 25.1.2013 г.

--- Променен е текста за служебните бележки.

--- Променени са някои клетки да са нули, в сметки отнасящи се за ІV тримесечие.

--- Направен е по-стриктен контрол на датата на сметката. Формата на датата трябва да отговаря на този зададен в регионалните настройки на Windows-a в противен случай няма да може да се определя коректно ІV тримесечие и от там да има проблем с начисляване или не на данъка.

--- Потребителите да обърнат внимание на формата на дататa която ползват на системите си!

------------------------------------------------------------------

Променените спрямо СИС 2012 1f са:

--- Добавен е нов параметър в шиит "Параметри" за удържане на данък в ІV тримесечие. По подразбиране той е НЕ, което означава, че не се удържа данък в ІV тримесечие. Тримесечието се определя от от датата на сметката /колона 3 от шиит "Сметки".
Съгласно чл.65, ал.12 данъкът който предприятията или самоосигуряващите се лица - платци на доходи, са зъдалжени да удържат по чл.43, ал.4 и чл.44, ал.4 се внася в срок до края на месеца следващ тримесечието на придобиване на дохода, като доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък.

--- Променен е текста в шиит "СИС 2013" да е ясно че сметката е за 2013 г.
Обединени са параграфите за видове плащане, с изключение на ДЗПО.
В рекапитулацията са добавени обобщаващи редове по параграфите, разбивката е оставена както до сега.

--- Поправена е грешка с колона 21 "ДА се удържат Здравни вноски при суми под МРЗ" в шиит "Сметки".