Пропусни навигацията.
Начало

Сметка за изплатени суми за 2012 година

Тази страница е посветена на бланката "Сметка за изплатени суми 2012"

От тука ще можете да смъквате последните версии на бланката.

Версия на СИС 2012 2f

Линк за изтегляне - zip архив
Линк за изтегляне - xls формат

Променените спряма СИС 2012 1f са:
- Коригирана е рекапитулацията, при случаи на осигуровки за пенсионери, разделяше сумите в точка 3.3. Сумите вече се трупат в т. 3.1
- Добавена ни са текстове в служебната бележка, номер и дата. Стария вариан на бележката е оставен.
- Разширени са няколко клетки.

=========================================================
Версия на СИС 2012 1f

Линк за изтегляне - zip архив
Линк за изтегляне - xls формат

Променените спряма СИС 2011 са:
В СИС 2012 са премахнати специализантите. Издаването на СИС не е обвързано с изплащане на сумата, във формуляра е премахнат реда "Изплатил сумата:" и "Получил сумата". Добавен е "Лице получател на формуряра".

В данните попълвани от физическото лице е добавена опция за осигуряване във фонд "Пенсии" на ДОО и ДЗПО за лица които са пенсионери.

Служебната сметка трябва да се издава в ТРИ екземпляра, два за лицето и един за платеца, също така се издава и СИС за лицето.
В забележката на т. 6 "трудовито правоотношение" става в множествено число т.е. "трудови правоотношения" и "възнаграждение" става "възнаграждения". Следователно човек може да има няколко трудови правоотношения и общо да получава под МРЗ и тогава пак няма да има осигуровки.

sis 2012

Здравейте, след 3-ти пореден изпълнител,не смята процентите на нормативно признатите разходи?Може би сте ограничили до 3 сметки?

Ограничението е за 20 сметки,

Ограничението е за 20 сметки, независимо от броя на изпълнителите /макар и те да са ограничени/.
Вероятно имате някакъв друг проблем при попълването.
Свържете се с мен на скайп: nejdetm ще намерим решение.

СИС 2012 2F

В полето указващо месеца на плащане /т.2 от блока попълван от физическото лице/ ми излиза надписа #VALUE!
НЕ ВИЖДАМ ДА СЪМ ПРОПУСНАЛ НЕЩО ПРИ ПОПЪЛВАНЕТО
МОЛЯ ЗА ПОМОЩ

Имате разминаване във формата

Имате разминаване във формата на изписване на датата с настройката за дата в "Регионални настройки" на Windows. Те трябва да са еднакви.

СИС 2012 1f

не ми излизат сумите словом??? Не мога да разбера къде е проблемът, къде трябва да ги попълня

Вероятно не сте разрешили

Вероятно не сте разрешили изпълнението на макроси. Вижте в шиит "Лиценз" указанията за това.

ЗО по сметка за изплатени суми - при сума под МРЗ

Здравейте, въпроса ми е когато след приспадане на нормативно признатите разходи , се получава сума по- малка от минималната работна заплата , задължително ли е внасянето на здравна осигуровка или е по желание?

Не мога да дам компетентен

Не мога да дам компетентен отговор

служебна бележка

Забелязах и още нещо.Служебната бележка от сайта на НАП вече трябва да има номер и дата.

служебна бележка

Здравейте.
Продуктът Ви е страхотно улеснение.
Само имам една забележка.Има ли начин към реквизитите на служебната бележка да добавите и ЛИЦЕ,НА КОЕТО Е ПРЕДОСТАВЕН ФОРМУЛЯРЪТ/ПОДПИС/ и УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ/ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.........ЕГН.............
Така е публикуван формулярът на сайта на НАП.
Благодаря

Служебна бележка 2012

Здравейте!
Разгледах СИС 2012, но ми направи впечатление, че в служебната бележка липсват реквизитите:
Лице, на което е предоставен формулярът: ………………………. ……………………………
(подпис) (дата)

Упълномощено лице/законен представител ...................................................................................ЕГН ..…….….....

Това е преди забележките.
Хубав ден!