Пропусни навигацията.
Начало
Мисията ми е да смятам!!!!!!!

СИС 2015

Нова версия на СИС.
Поправен е текст в служебната бележка.

Линк за изтегляне - zip архив от 15.01.2015
Линк за изтегляне - xls формат от 15.01.2015

----------------------------------------------------------
Промените спрямо версията от 13.01.2015 са:
-- Поправен текст в служебната бележка;
-- Отключени клетки за промяна на фона на сметката и служебната бележка;
-- По подразбиране е настроено в ІV тримесечие да не удържа данък;
-- Поправен текст в сметката, когато се печата празна бланка.

----------------------------------------------------------
Промените спрямо версията от 11.01.2015 са:
--- Променена е МРЗ на
--- 360 лв. в І шестмесечие на 2015г.
Може да бъде направено и от вас, в клетка F16 в шиит "Параметри"
----------------------------------------------------------

Версия на СИС 2015 1f е готова.

Промените в СИС 2015:

В шиит "СИС 2015"
Бланката е съобразена с публикуваната в НАП на 08.12.2014 г
Добавена е възможност да показва максималния осигурителен дохад за месеца за който се отнася сметката
Добавена е опцията за печат на периода за изплащане на СИС
От страни се показва кода с текста според НАП на вида доход
Показват се процентите с които се удържат, понеже в бланката никъде не се упоменават.
Датата на предоставяне на СИС може да се избира от падащия прозорез от дясната част. Налични са 4 възможности
Останалите екстри са както в СИС 2014

В шиит "Сл.бел. чл.45 ал.4"
Бланката е съобразена с публикуваната в НАП на 08.12.2014 г
Възможност за печат на изходящ номер и дата и дата на предоставяне
Изходящите номера се въвеждат в шиит "Изпълнители" в колони от 11 до 13 /K L M/.
Премахване на фона на клетките.

В шиит "Сметки"
Добавена е колона с вид на плащане/дохода/ според НАП. Тука съм избрал разширения вариант, защото се планира да се попълва автоматично справката по чл. 73 ал.1 от ЗДДФЛ
Избора на вид плащане определянето автоматично НПР.
Добавена е колона за удържане на данък в ІV тримесечие, независимо от настройките в шиит "Параметри". Коментираха че тази опция може да бъде дадена на лицата за авансово удържане на данък. Може да не се попълва.

В шиит "Изпълнители"
Добавени са околони за изходящ № и дата и датата на предоставяне на служебната бележка. Удобно е ако се издават на куп много бележки.
Колона за броя на сметките в шиит Сметки, указва дали лицето има сметки.

В шиит "Рекапитулация"
Няма съществени промени. Добавени са кодовете за вид плащане

В шиит "Параметри"
Добавена е номенклатурата на видовете доход
Въведени са данните за МРЗ от 2013 г. до 2015г. Понеже от 1.07 ще има нова МРЗ.
Ако ще се издават бележки за доход през 2014 г. не забравяйте да промените текущата година в клетка В14 на 2014

Прочете и промените за 2014 г. в шиит "Прочети ме" които се отнасят за версия рro те са заложени в СИС 2015

Поздрави
Неждет Мехмедов

сметка за изплатени суми

Здравейте. От години ползвам Вашата програма, от която съм много доволна. Имам следния проблем: В "Изпълнители" след като съм попълнила ЕГН и другите данни в колона 1 и в "Сметки" не се изписват заложените данни. Лицето е пенсионер, с осигуряване на родени до 1960г.Как да продължа?

Здравейте, най-вероятно не

Здравейте,
най-вероятно не сте попълнили всички данни за плащането в шиит "Сметки".
№ на сметка и дата са задължителни.

sis_2015

Здравейте,

Благодаря Ви много за sis_2015.
Може ли да помоля да поправите формулата в клетка О6, която връща стойността на ТД на НАП по регистрация на страницата "Сл.бел. чл.45 ал.4".

Поздрави,
Милена

СИС 2015

Здравейте, имам следния проблем - имам ЕГН, започващо с 0/нула/, на което плащам наем и съответно трябва да издам СИС и съответно в края на годината служебна бележка. За съжаление СИС не отчита това ЕГН, както и предните версии -2014, 2013 ... Има ли начин да си реша проблема? Благодаря Ви предварително

Водеща 0 /нула/ в ЕГН

Здравейте.

Excel не показва водещите нули в числови стойности, но може да го принудим. В началото на ЕГН-то поставете знака " ' " без кавичките и изпишете цялото ЕГН започващо с 0 /нула/.

Това е, вече Excel изписва нула в началото на числото.
Същия трик може да се приложи за ЕИК на фирма заповащо с 0/нула/.

Поздрави
Неждет

П.П.
Оказа се че има проблем при определяне на датата на раждане.
Необходимо е да се въведе датата на раждане на човека в колона Н "ДАТА на раждане за чужденци".
Сметките са наред след това.

въпрос за ЕГН с 0

Благодаря и аз се опитах да "излъжа" по този начин Excel, но не съм въвела датата на раждане. Ще пробвам така. Още веднъж - Благодаря!

Благодаря Ви много за бързата

Благодаря Ви много за бързата реакция. Лично аз ще Ви бъда безкрайно благодарна, понеже явно става че за доходите изплатени през декември вече ще важат само новите формуляри. Сърдечни благодарности отново.