Пропусни навигацията.
Начало
Мисията ми е да смятам!!!!!!!

СИС 2018

Новата версия на СИС за 2018.

Версия 2
Линк за изтегляне - zip архив от 16.01.2018
Линк за изтегляне - xls формат(Excel 2003) от 16.01.2018
Линк за изтегляне - xlsm формат(Excel 2007 +) от 16.01.2018

Във zip архива са включени двете версии за Excel 2003 и за Excel 2007.

Промени:
Актуализирани са параметрите с МРЗ в шиит "Параметри" както и процентие на осигуровките.

Добавена е поддръжка на ЕГН-та от 21 век. т.е. започващи с 0 и третата цифра е 4 или 5.
Все пак ако ЕГН-то започва с 0, трябва в шиит Изпълнители да се започне със знака ' който указва на Excel да се третира цифрите като текст
Пример ЕГН '0441121211, а не 0441121211, което в повечето случаи Excel автоматично ще преобразува в 441121211 и проверката няма да работи коректно.

Добавена е декларация за лицата с данни които се отнасят за коректното изчисляване на СИС. Има възможност за избор да се печатат данните от шиит Сметки ако са попълнени, както и на празна декларация. Може да се скрият някои данни ако не са нужни или налични.

Добавена е възможност за използване на шиит Сметки за самоосигуряващи се лица.

В колона М /13/ ако се въведе отрицателно число, реда се счита за плащане на СОЛ и не може да се издаде СИС. Трябва да се печата декларация от шиит "Декл СОЛ". Самата декларация на СОЛ може да се модифицира от потребителя. Ако има по добри предложения, очаквам ги.

Осигуровки за сметка на осигуреното лице

Здравейте,
От години използвам вашата програмка и съм много доволна. Таз годишната версия ми дава грешка при изчисляване на ДОО на родени след 1959 г. при граждански договор. Изчислява 8,4% ДОО за сметка на осигуреното лице,а би трябвало да е 8,22%. Има ли възможност това да се оправи и как?

Осигуровки за сметка на осигуреното лице

Здравейте, очевидно процентът за ДОО не е въведен коректно, и аз имам същия проблем! Още повече, че 8,22% са за възложителя, за осигуреното лице този процент е 6,58...

Колона "Желая да се

Колона

"Желая да се осигурява в "Пенсии" на ДОО и ДЗПО"

нека да остане празна, защото се отнася само за пенсионери ако искат да се осигуряват допълнително

СИС 2018 за Exel 2003

Здравейте,
Използвам с удоволствие Вашата сметка, но след свалянето й в шиит Параметри,има само фирмените данни ,а полетата за процентите ги няма. При сваляне на файла излиза съобщение Cannot shift objects off sheet

Здравейте. Този проблем се

Здравейте.

Този проблем се появява само при първото отваряне на файла. След като се запише с Ексел 2003 няма да има проблеми.

Процентите са там но вече не се визуализират.

Успешна работа със СИС 2018