Пропусни навигацията.
Начало
Мисията ми е да смятам!!!!!!!

СИС 2017

Новата версия на СИС за 2017.

Версия 1
Линк за изтегляне - zip архив от 19.01.2017
Линк за изтегляне - xls формат(Excel 2003) от 19.01.2017
Линк за изтегляне - xlsm формат(Excel 2007 +) от 19.01.2017

Във zip архива са включени двете версии за Excel 2003 и за Excel 2007.

Промени:
Актуализирани са параметрите с МРЗ в шиит "Параметри" както и процентите на осигуровките.

Добавена е поддръжка на ЕГН-та от 21 век. т.е. започващи с 0 и третата цифра е 4 или 5.
Все пак ако ЕГН-то започва с 0, трябва в шиит Изпълнители да се започне със знака ' който указва да се третира ЕГН-то като текст.
Пример ЕГН '0441121211, а не 0441121211, което Ексел ще го сметне за число и ще го преобразува на 441121211, което вече не е коректното ЕГН.

Добавена е възможност за използване на шиит Сметки за самоосигуряващи се лица /СОЛ/.
В колона М /13/ ако се въведе отрицателно число, реда се счита за плащане на СОЛ и не може да се издаде коректна СИС. Може да се печата декларация от шиит "Декл СОЛ". Тя не е заключена и може да се модифицира от потребителите.
Очаквам предложения за доработка на декларацията.

В шиит Параметри е добавен параметър дали да да се удържа данък или не на СОЛ. Точно под полето за данъка в ІV тримесечие.

Excel 2003

Здравейте,
Да се надявам ли, че скоро ще има и версия SIS за Excel 2003.
Надявам се да има и други които имат нужда от нея.

Поздрави и благодарности за програмата.

Цвети Кацарова

Excel 2003

Да, има и други, които имат нужда от тази версия.
При мен не сработва коректно - не извършва никакви изчисления.
Ще има ли решение на проблема?
И от мен благодарности!

Excell 2013

Може ли нещо по конкретно.
Какво не сработва? Разрешихте ли изпълнението на макросите в ексела.

Ако се появява #N/A
Най-вероятната причина е в периода за който се отнася плащането. Със СИС 2017 се плащат сметки само за 2017.
Друга причина е грешно въведена дата и ексел да не може да я разпознае като дата. Форматът на дата трябва да е както в регионалните настройки на Windows.