Пропусни навигацията.
Начало
Мисията ми е да смятам!!!!!!!

СИС 2017

Новата версия на СИС за 2017.

Версия 1
Линк за изтегляне - zip архив от 19.01.2017
Линк за изтегляне - xls формат(Excel 2003) от 19.01.2017
Линк за изтегляне - xlsm формат(Excel 2007 +) от 19.01.2017

Във zip архива са включени двете версии за Excel 2003 и за Excel 2007.

Промени:
Актуализирани са параметрите с МРЗ в шиит "Параметри" както и процентите на осигуровките.

Добавена е поддръжка на ЕГН-та от 21 век. т.е. започващи с 0 и третата цифра е 4 или 5.
Все пак ако ЕГН-то започва с 0, трябва в шиит Изпълнители да се започне със знака ' който указва да се третира ЕГН-то като текст.
Пример ЕГН '0441121211, а не 0441121211, което Ексел ще го сметне за число и ще го преобразува на 441121211, което вече не е коректното ЕГН.

Добавена е възможност за използване на шиит Сметки за самоосигуряващи се лица /СОЛ/.
В колона М /13/ ако се въведе отрицателно число, реда се счита за плащане на СОЛ и не може да се издаде коректна СИС. Може да се печата декларация от шиит "Декл СОЛ". Тя не е заключена и може да се модифицира от потребителите.
Очаквам предложения за доработка на декларацията.

В шиит Параметри е добавен параметър дали да да се удържа данък или не на СОЛ. Точно под полето за данъка в ІV тримесечие.

гр.договор с пенсионер

как трябва да попълня сметката, за да ми излезе правилно сметката на пенсионер получаващ пари по гр. договор. Трябва да му се удържа ДОД, но не ми се получават нещата?

гр.договор с пенсионер

Колона № - стойност

3 - 7.3.2016
4 - 287
5 - 27.10.2016
6 - 1.11.2016
7 - 30.11.2016
8 - 144.00
9 - 306
10 - 25%
11 - 36.00
12 - 108.00
13 - 108.00
14 - Не
15
16 - Не
17 - Не
18
19 - Да
20 - Не
21 - Не
22 - Не
23 - Да

Така както е попълнено всичко е коректно.

Не се разбира какъв е проблема?

Excel 2003

Здравейте,
Да се надявам ли, че скоро ще има и версия SIS за Excel 2003.
Надявам се да има и други които имат нужда от нея.

Поздрави и благодарности за програмата.

Цвети Кацарова

Excel 2003

Да, има и други, които имат нужда от тази версия.
При мен не сработва коректно - не извършва никакви изчисления.
Ще има ли решение на проблема?
И от мен благодарности!

Excell 2013

Може ли нещо по конкретно.
Какво не сработва? Разрешихте ли изпълнението на макросите в ексела.

Ако се появява #N/A
Най-вероятната причина е в периода за който се отнася плащането. Със СИС 2017 се плащат сметки само за 2017.
Друга причина е грешно въведена дата и ексел да не може да я разпознае като дата. Форматът на дата трябва да е както в регионалните настройки на Windows.