Пропусни навигацията.
Начало
Мисията ми е да смятам!!!!!!!

СИС 2017

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

Нова версия на СИС за 2017.

Версия 1
Линк за изтегляне - zip архив от
Линк за изтегляне - xls EXCEL 2003 формат от
Линк за изтегляне - xlsm EXCEL 2010 формат от

----------------------------------------------------------

Направена е промяна на МРЗ, променен е процента на осигуровките за ДОО и е добавена допълнителна функционалност.